27 września Samorząd Uczniowski zorganizował apel dla wszystkich uczniów szkoły. Prowadziły go: Asia Todorowska i Zuzia Korczyk. Dziewczynki przedstawiły wyniki wyborów do SU. Uczniowie klas I-VI mieli okazję poznać swoich przedstawicieli. Następnie głos zabrała Ola Sumorek, przewodnicząca sekcji kulturalno-oświatowej. Powiedziała ona o zbliżającej się dyskotece, sposobie zakupu biletów i konkursach przewidzianych podczas zabawy. Kamil Prusak, przewodniczący sekcji porządkowej przypomniał obowiązujący w szkole regulamin dyskotek. Na koniec p. Agnieszka Korczyk powiedział o sprawach bieżących dotyczących bezpieczeństwa w szkole i planowanych akcjach Samorządu Uczniowskiego.