16 czerwca Samorząd Szkolny zorganizował apel podsumowujący jego pracę w bieżącym roku szkolnym. Przewodnicząca SU Asia Todorowska i jej zastępczyni Zuzia Korczyk przekazały uczniom wyniki klasyfikacji. Następnie panie: Jankowska i Szydełko wręczyły dyplomy i nagrody laureatom szkolnego konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii. Także najlepsi sportowcy zostali nagrodzeni dyplomami przez p. Anetę Młynarczyk. Apel był też okazją do wręczenia pamiątkowych dyplomów dla zwycięzców i wyróżnionych w szkolnym konkursie informatycznym. Następnym punktem programu było sprawozdanie z działalności poszczególnych sekcji i wręczenie podziękowań dla opiekunów sekcji, wyróżniających się działaczy SU oraz nagród dla aktywu.