21 maja o godz. 1400 w SP 14 w Lublinie odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny "As czwartych klas", w którym wzięło udział 6 uczniów naszej szkoły:

klasa IV a

Dominik Bieliński

Marcin Grudzień

klasa IV b

Bożena Wrotkowska

Joanna Wróbel

klasa IV c

Monika Furtak

Agnieszka Sagan

Uczniowie parami pokonywali następujące konkurencje:

Eliminatka
Krzyżówka liczbowa
Domino matematyczne
Tangram
Rozsypanka zadaniowa

Nasza szkoła zajęła II miejsce, a uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy. Uczniów przygotowywały nauczycielki matematyki: p. Aniela Sęk-Rybołowicz, p. Barbara Lesiewicz i p. Danuta Spyra.