„Miejże oczy aż do spalenia
           Jasno otwarte:
            Na radość życia, radość tworzenia
             I że to życie coś warte”

                    Władysław Broniewski

Dnia 12.12.2002 roku o godz. 10.00  w Szkole Podstawowej nr 25 im. Władysława Broniewskiego przy ul. Sierocej 17 w Lublinie rozpoczął się I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Władysława Broniewskiego.   Celem Konkursu było rozpropagowanie i przybliżenie młodzieży szkolnej poezji Wł. Broniewskiego. Zgodnie z regulaminem, każda szkoła mogła zgłosić do Konkursu  2 uczniów. W konkursie udział wzięło 30 uczniów z 15 lubelskich szkół. Z naszej szkoły w Konkursie udział wzięły :

Ewa Hatała – kl. IV b – uczestniczka zajęć w Kole Teatralnym – opiekunka p. Monika Adamczyk

Bożena Wrotkowska – kl. IV b – uczestniczka zajęć w Kole Miłośników Poezji – opiekunka p. Urszula Mitrus

Dziewczynki prezentowały na scenie  następujące wiersze Wł. Broniewskiego:
Ewa Hatała – „Zegary”
Bożenka Wrotkowska – „W ogródku Zosi”

Jury, w skład którego wchodzili:
-dyrektor
-wicedyrektor szkoły
-2 nauczycielki  polonistki ze Szkoły Podstawowej nr 25
-nauczyciel – bibliotekarz (współorganizatorka Konkursu)

przyznało :
I nagrodę
dwie równorzędne II nagrody
dwie równorzędne III nagrody
oraz 8 wyróżnień

Uczennice z naszej szkoły odniosły w Konkursie sukces. Nasza szkoła była jedyną, która zdobyła dwóch laureatów. Ewa Hatała zdobyła w Konkursie II miejsce, natomiast Bożenka Wrotkowska zdobyła wyróżnienie. W dniu prezentacji tekstów wszystkim uczestnikom Konkursu wręczone zostały piękne dyplomy. W czasie obrad Komisji Konkursowej wszyscy uczestnicy Konkursu zostali zaproszeni na poczęstunek. Nagrody zostały wręczone laureatom dn. 17 grudnia 2002 roku, w czasie uroczystej akademii z okazji Święta Szkoły. Na tej akademii laureaci mieli okazję jeszcze raz zaprezentować swoje wiersze.