25.10.2002 w godz. 1700-2000 odbyła się dyskoteka charytatywna zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Jej celem było uzyskanie funduszy na Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie, które w tym roku obchodzi 5-lecie swego istnienia. Bilety w cenie 5 zł. sprzedawano na przerwach w dniach poprzedzających dyskotekę i tuż przed zabawą. Działał też sklepik z napojami i słodyczami. W czasie dyskoteki odbyła się loteria: rozlosowano upominki wśród wszystkich uczestników. Kwotę 250 zł. przekazano p. Joannie Sadowskiej, opiekunce sekcji opiekuńczo-charytatywnej.