W ramach współpracy z filią nr 6 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie p. Urszula Mitrus zorganizowała wyjście kl. IV "c" na prelekcję poświęconą 100 rocznicy urodzin naszego poety Józefa Czechowicza. Zajęcia prowadziła p. Anna Belka z Biblioteki Publicznej. Pani Ania bardzo ciekawie mówiła o życiu i twórczości poety prezentując gazetki okolicznościowe, na których znalazły się ciekawe fotografie rodzinne oraz zdjęcia przedwojennego Lublina. Opowiadała także o ciekawostkach z życia J. Czechowicza. dzieciom bardzo podobała się informacja o fakcie, iż poeta bardzo lubił wyroby czekoladowe, które za współpracę z firmą produkującą słodycze (pisał im hasła reklamowe) otrzymywał za darmo. Bardzo podobała się też fotografia poety z małym lwiątkiem. Prezentowane gazetki nosiły tytuły:

"Tymi ulicami chodził poeta..." - fotografie starego Lublina
"Rodzina i przyjaciele" - fotografie z albumu poety
"Twórczość poety" (poemat o Lublinie) - ksero poszczególnych pierwszych wydań tomików poetyckich
"... I bombą trafiony w stallach..." - fotografie z okresu warszawskiego i budynek, w którym zginął Czechowicz

Na zakończenie spotkania p. Ania zaprezentowała kilka wierszy poety.