11 grudnia o godz. 1200 rozpoczął się próbny test kompetencji. Przystąpiło do niego 126 uczniów klas VI. Dzieci miały do rozwiązania międzyprzedmiotowy test składający się z 20 pytań oraz 5 zadań otwartych (z matematyki i j. polskiego). Tekst przewodni, do którego odnosiła się część pytań opowiadał o robotach. Były także pytania z przyrody i historii. Uczniowie mieli także napisać list do kolegi o znaczeniu robotów. Cały sprawdzian trwał 60 min. Większość dzieci była zadowolona ze swojej pracy. Wyniki powinny być za kilka dni, ponieważ prace sprawdzają nauczyciele naszej szkoły.