16 maja odbyła się trzecia edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego "Poezja z Uśmiechem". Wzięło w nim udział 43 uczniów z 15 lubelskich podstawówek.

Komisja w składzie:

p. Urszula Osińska - dyrektor dzielnicowego Domu Kultury SM Czechów - przewodnicząca
p. Joanna Kustra - wicedyrektor SP 21
p. Barbara Szczepanik - nauczycielka języka polskiego w SP 21

przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce  Wiktoria Bryczkowska SP 24
II miejsce Piotr Jamroz SP 40
II miejsce Paulina Pietrzycka SP 28
Bożena Wrotkowska SP 21
Wyróżnienie szczególne Katarzyna Ciseł SP 21
Wyróżnienie Ola Sinielewicz Sp 43
Zbyszek Piwowarski SP 14
Monika Denis SP 28
Dawid Wójcik SP 28
Ewa Suszyn SP 29
Magda Kamińska SP 23
Radosław Nowacki SP 29
Jan Brzeziński ZSO nr 6

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a ich nauczyciele podziękowania za przygotowanie do recytacji.