„Gżegżółki przewrót w przód"

Pierwszy Dzień Wiosny 2003 roku był dla klas czwartych okazją do zabawy ortograficznej i sportowej w myśl zasady „z zabawy - nauka".  W turnieju mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie klas czwartych, przewidziano bowiem zadania dla drużyn oraz dla kibiców. Ośmioosobowe klasowe drużyny rywalizowały ze sobą bardzo zaciekle, rozwiązując zadania ortograficzne i równocześnie wykonując ćwiczenia sprawnościowe. Pozostali uczniowie włączyli się do zabawy poprzez aktywne kibicowanie. W kibicowaniu pomagali również rodzice uczniów klasy IV b. Klasy przygotowały ciekawe hasła, wierszyki, slogany reklamujące potrzebę znajomości zasad poprawnej pisowni i umiejętności ortograficzne swoich kolegów, przygotowali transparenty, wspólne elementy stroju, okrzyki dopingujące własną drużynę.

Zabawa przebiegała w bardzo głośnej, wesołej i sportowej atmosferze. I choć przewidziano w regulaminie punkty karne, żadna drużyna ich nie „zarobiła", ponieważ wszyscy przestrzegali zasad gry „fair play". Wychowawcy klas „ściskali kciuki", skrupulatnie sprawdzali prace swoich podopiecznych i liczyli punkty. Nad całością czuwała pani dyrektor Maria Laskowska.

Organizatorki – Małgorzata Nowosad i Agnieszka Korczyk stawiały drużyny przed coraz nowymi ćwiczeniami i czuwały nad sprawnym przebiegiem zawodów. Całość zaś uwieńczyły drobne nagrody rzeczowe, dyplomy, lizaki, piątki z języka polskiego i w-f oraz następujący werdykt:

I miejsce klasa IV a – 41 punktów,

II miejsce klasa IV e – 34 punkty,

III miejsce klasa IV f – 31 punktów,

IV exequo klasy IV b i IV c – po 25 punktów

V miejsce klasa IV d – 24 punkty.

Gratulujemy!