W listopadzie odbyła się w naszej szkole zbiórka pieniędzy na fundusz Hospicjum Małego Dziecka im. Małego Księcia w Lublinie. Organizatorem zbiórki było Szkolne Koło PCK i Samorząd Uczniowski. Zebrano kwotę 245 zł. Ponadto odbyła się dyskoteka charytatywna. Dochód z niej - 200 zł. - również zasilił fundusz Hospicjum. W zbiórce pieniędzy i organizacji dyskoteki dzieciom pomogły panie Joanna Sadowska, Agnieszka Korczyk i Iwona Sumorek. Pani Jolanta Mrozek, wychowawczyni klasy III "c" przekazała 115 zł. zebranych tylko w tej klasie. Łącznie na konto Hospicjum przekazano 560 zł.