W dniu 5 maja teatr "Echo" wziął udział w Przeglądzie Teatrów Dziecięcych INSCENIZACJE 2003. W imprezie organizowane j przez Dom Kultury przy ulicy Grodzkiej wystąpiło ponad 30 zespołów teatralnych ze szkół i domów kultury województwa lubelskiego.

Młodych artystów oceniało jury w składzie:

p. Maria Perkowska - aktorka Teatru Lalki i Aktora w Lublinie
p. Anna Bocian - animator kultury
p. Mieczysław Mazurek - muzyk

Teatr "Echo" wystawił "Królewnę Śmieszkę" według scenariusza Wandy Chotomskiej.

Szkolny Teatr Amatorski jako jeden z trzech teatrów dziecięcych otrzymał Nagrodę.

Uroczyste rozdanie nagród nastąpiło 24 maja w Domu Kultury na ul. Wallenroda.