Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w ramach techniki w zajęciach wychowania komunikacyjnego. Po ukończeniu 10 roku życia, za zgodą rodziców i po uzyskaniu pozytywnej opinii wychowawcy mogą zdawać egzamin na kartę rowerową.

W roku szk. 2002/2003 do takiego egzaminu przystąpiło 108 uczniów, w tym z klasy:

  1. IV „a” - 10
  2. IV „b” - 17
  3. IV „c” - 18
  4. IV „d” - 21
  5. IV „e” - 24
  6. IV „f“ - 16
  7. V „c“ – 2

Egzamin składał się z 2 części:

-         teoretycznej: test jednokrotnego wyboru

-         praktycznej: jazda rowerem po torze sprawnościowym

Egzamin praktyczny odbył się 28 maja, a nadzór nad jego sprawnym przebiegiem mieli policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Obserwowali oni jazdę dzieci i udzielali  wskazówek co do bezpiecznego poruszania się po drodze.

Egzamin przeprowadziła p. Iwona Sumorek, przy pomocy p. Agnieszki Korczyk i p. Karola Wiśniewskiego.