22 października 2002 r. przywieziono do naszej szkoły długo oczekiwane, nowe komputery. W ramach ministerialnego programu "Pracownia internetowa w każdym gimnazjum" otrzymaliśmy 9 komputerów uczniowskich, serwer i urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner i kopiarka). Aby zapewnić uczniom komfort pracy (jeden uczeń na jednym stanowisku) zwróciliśmy się we wrześniu do rodziców o finansowe wsparcie i prowadziliśmy zbiórkę pieniędzy na zakup jeszcze kilku komputerów.

Oto wyniki zbiórki:

Klasa

Ilość
wpłacających
osób
Wpłacona
kwota

I a

-

-

I b

4 110
I c 3 90
I d 7 185
I e 11 330
II a 3 50
II b 3 90
II c - -
II d 8 250
II e - -

III a

5 170
III b 7 190
III c 8 210
III d 4 100
IV a 3 85
I V b 1 30
IV c 10 290
IV d 4 125
IV e 2 50
IV f 3 130
V a 12 230
V b 4 140
V c 12 310
V d - -
VI a 7 235
VI b 5 110
V I c 2 65
VI d 6 250
VI e 2 60
Absolwenci
szkoły
2 70
Zysk z 2 loterii fantowych 820

Razem

4775 zł.