Dnia 29.11.2002 roku zorganizowane zostało w naszej szkole Święto Szkoły. Jak co roku biblioteka szkolna również włączyła się do organizacji tego Święta. W tym dniu w czytelni zorganizowana została wystawa istniejących w szkole różnych kronik. Na wystawie zaprezentowane zostały bardzo cenne archiwalne kroniki szkolne (prowadzone  od 1911 roku przez ówczesną kierowniczkę szkoły p. Otylię Tosio) oraz kroniki współczesne.

Wystawa podzielona była na działy:

archiwalne kroniki szkolne – miejsce specjalne

współczesne kroniki szkolne

kroniki świetlicy

kroniki klasowe

kroniki biblioteki szkolnej

Wystawie towarzyszył komputer z dostępem do Internetu. Uczniowie mogli za pomocą Internetu obejrzeć internetową stronę szkoły oraz poznać internetowe strony poszczególnych klas. Mottem wystawy były słowa K. C. Norwida : „Przeszłość jest to dziś – tylko cokolwiek dalej..." Na tablicy wyeksponowano plansze z definicją „KRONIKA” oraz plansze informującą o znanych kronikarzach z okresu średniowiecza. Wystawę odwiedzili uczniowie klas III i IV oraz zainteresowani uczniowie i dorośli. Każdy mógł spokojnie obejrzeć  wyeksponowane kroniki. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wystawę zorganizowały p. Urszula Mitrus i p. Monika Adamczyk