Od stycznia do marca odbywały się w naszej szkole mistrzostwa w piłce koszykowej klas V i VI. Startowały  dziewczęta i chłopcy - w sumie ponad 100 uczniów.

Kolejność drużyn:

klasy V

dziewczęta chłopcy
I miejsce V d I miejsce V b
II miejsce V c II miejsce V c
III miejsce V a III miejsce V a
IV miejsce V b IV miejsce V d
klasy VI
dziewczęta chłopcy
I miejsce VI c I miejsce VI e
II miejsce VI a II miejsce VI b
III miejsce VI c

Rozgrywki zorganizował i przeprowadził p. Karol Wiśniewski.