II Konkurs Interdyscyplinarny "Biegający, śpiewający Pitagoras" odbył się 16.12.2002 w dwóch lubelskich szkołach podstawowych: SP 21 i SP 23. W szkole nr 23 spotkali się przedstawiciele SP 23, 27 i 25. Do naszej szkoły zostali zaproszeni uczniowie z SP 34, 43, 14 no i oczywiście 21. Organizatorem konkursu jest nauczyciel matematyki p. Barbara Lesiewicz, koordynatorem muzycznym p. Tomasz Misztal a sportowym p. Agnieszka Korczyk. Celem konkursu jest umacnianie przyjaźni między szkołami, przybliżenie pojęcia "fair-play", kształtowanie nawyków higieny pracy umysłowej oraz pokazanie uczniom, że muzyka i sport mogą być elementami relaksu po wytężonej pracy umysłowej. Trzyosobowe drużyny z każdej szkoły pokonywały następujące konkurencje matematyczne: układanka, obliczanie wyrażeń arytmetycznych, gra planszowa, zagadka dotycząca podzielności liczb. Konkurencje te przeplatane były zadaniami muzycznymi. Konkurs kończyły konkurencji sportowe, w których oprócz młodzieży wzięli udział także nauczyciele wychowania fizycznego. Ponadto jury oceniało kibiców za przygotowanie transparentów i haseł rozgrzewających drużyny. Nasza szkoła zajęła w tym konkursie I miejsce. Wraz z SP 14 (II m.) spotkają się w finałach w lutym 2003 w SP 23. Na zakończenie konkursów p. dyr. Jerzy Piskor wręczył dyplomy zwycięskim drużynom, a nauczycielom podziękowania.