Finał II Interdyscyplinarnego Konkursu "Biegający, śpiewający Pitagoras" odbył się 17.02.2003 w SP nr 23 w Lublinie. Zakwalifikowały się następujące szkoły: SP 14, SP 21, SP 23 i SP 27. Po rozegraniu wszystkich konkurencji poszczególne szkoły zajęły następujące miejsca:

I miejsce SP 27
II miejsce SP 14
III miejsce SP 21
IV miejsce SP 23

Na zakończenie konkursu odbyło się wręczenie dyplomów dla drużyn, a dla nauczycieli - podziękowań.