17 czerwca o godz. 1700 rozpoczęło się uroczyste pożegnanie klas VI. Po powitaniu zaproszonych gości, rodziców i uczniów przez prowadzących uroczystość: Joasię Todorowską i Dawida Kosteckiego nastąpiło uroczyste wręczenie nagrody pieniężnej ufundowanej przez radnych dzielnicy Wieniawa dla naszej najlepszej uczennicy - Marii Kulik z kl. VI "d". Następnie dyrektor szkoły p. Jerzy Piskor wraz z wychowawcami klas wręczył rodzicom wyróżniających się w nauce i zachowaniu uczniów listy gratulacyjne. Po tej bardzo miłej uroczystości nastąpiło ślubowanie absolwentów i przekazanie sztandaru nowo wybranemu pocztowi. Na koniec odbyła się część artystyczna przygotowana przez p. Barbarę Szczepanik, p. Tomasza Misztala, uczniów klas VI i chór szkolny pt. "Życie to nie teatr...". Miłym akcentem kończącym uroczystość pożegnania kolejnego rocznika były podziękowania i kwiaty dla nauczycieli, dyrekcji i pracowników szkoły. A później niejednemu uczniowi zakręciła się łza w oku, kiedy przyszło pożegnać się z kolegami i koleżankami, z którymi spędziło się w szkole sześć lat.