30 maja w klasach I został zorganizowany konkurs prozdrowotny. Każdą klasę reprezentowała 3-osobowa grupa wyłoniona w trakcie pierwszego etapu. Grupy kolejno losowały i odpowiadały na pytania o zdrowiu. Jedno zadanie cała klasa wykonywała wspólnie. Uczniowie kibicowali swoim drużynom. Na koniec uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, a pozostałe dzieci słodkie niespodzianki.