Biblioteka szkolna zorganizowała w dniach 15 XI i 22 XI wspólnie z filią nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej spotkanie z psychologiem p. mgr Elżbietą Wojno" na temat "Jak sobie radzić z presją rówieśników". Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas V.