Z okazji Święta Szkoły biblioteka zorganizowała wystawę materiałów o krajach UE oraz quiz o Unii Europejskiej dla klas VI . Nagrody książkowe otrzymało siedmiu uczestników, a dwie osoby - dyplomy. Są to:

Danielewicz Sylwia kl. VI "c"
Gołębiowska Dorota kl. VI "c"
Klarecki Grzegorz kl. VI "a"
Klimek Beata kl. VI "e"
Kostecki Dawid kl. VI "a"
Pluta Piotr kl. VI "a"
Sala Katarzyna kl. VI "c"
Konopelko Michał kl. VI "b"
Łuniewski Michał kl. VI "e"