29 listopada do naszej szkoły została zaproszona p. Grażyna Nazarewicz - Rzecznik Praw Ucznia przy Kuratorium Oświaty w Lublinie. Jej wizyta odbyła się na zakończenie tygodnia poświęconego prawom dziecka oraz prawom i obowiązkom ucznia. Pani Nazarewicz opowiedziała uczniom klas V o swojej pracy, sprawach z jakimi najczęściej  ma do czynienia oraz sposobach kontaktu. Mówiła o tym, jak ważne jest przestrzeganie praw dziecka i ucznia, ale też i obowiązków uczniowskich.  Na koniec dzieci zadawały mnóstwo pytań. Najczęściej dotyczyły one sprawdzianów, zasad oceniania itp. Pani dyr. Maria Laskowska i Samorząd Uczniowski podziękowali p. Nazarewicz za ciekawe spotkanie.