22.11 na godz. 1300 pan dyrektor Jerzy Piskor zaprosił do swojego gabinetu Samorząd Uczniowski. W obecności opiekunów SU i p. dyr. Marii Laskowskiej odbyło się prawie dwugodzinne spotkanie. Dzieci mówiły o działalności SU i poszczególnych sekcji. Rozmawiano o roli Samorządu w szkole. Dzieci mówiły także o problemach np. bezpieczeństwa w szkole i poza nią, trudnej sytuacji z szatnią itp. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, do której przyczyniły się także ciasteczka i napoje, którymi p. dyrektor poczęstował swoich gości.