15 listopada o godz. 1700 w sali nr 6 odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego oraz sekcji porządkowej. Obecni byli opiekunowie SU oraz p. Małgorzata Szydełko - opiekunka sekcji porządkowej. Przebieg spotkania obserwowały dwie studentki, które w naszej szkole odbywają praktykę. Na początku p. Sumorek przedstawiła propozycję przystąpienia do konkursu organizowanego przez Superexpres na SUPERSZKOŁĘ 2002. Samorząd jednogłośnie zgodził się na wzięcie udziału w konkursie. W następnej części spotkania p. Korczyk omówiła najbliższe zadania dla SU czyli warsztaty poświęcone prawom dziecka i prawom i obowiązkom ucznia oraz akcję "Pomóż dzieciom przetrwać zimę". Na końcu zebranie członkowie SU opracowali regulamin zachowania się na przerwach.