21.03.2003 odbył się w naszej szkole cykl zajęć związany z udziałem w akcji  „Spring Day in Europe”. Celem jej było poznanie europejskich krajów i dyskusja nad przyszłością zjednoczonej Europy. Do udziału w akcji zgłosiło się 5501 szkół ze wszystkich europejskich krajów, w tym 501 z Polski.  Zajęcia miały różnorodną formę:

W klasach III i VI gościli przedstawiciele Ośrodka Informacji Europejskiej przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego: p. Grzegorz Winnicki i p. Krzysztof Chachaj. Przygotowali oni bardzo ciekawe informacje dotyczące krajów UE, dysponowali interesującymi pomocami (mapami, planszami, krzyżówkami itp.). W bardzo przystępny sposób przedstawili oni dzieciom plusy i minusy naszej integracji z UE. Szóstoklasiści imponowali wiedzą na temat UE. Rozgorzała też burzliwa dyskusja na temat tego, czy warto w Unii się znaleźć. Na koniec spotkania odbył się „egzamin”, a najlepsi otrzymali drobne upominki.

Uczniowie klas IV opracowywali projekty plastyczne pod hasłem „Piękna Europa – zgadnij gdzie jesteś?” Niektórzy wymyślili ciekawe krzyżówki, a klasa IV „e” projekt „Z biurem podróży przez Europę”.

Przedstawiciele klas V i VI w pracowni komputerowej wyszukiwali informacje w Internecie na temat krajów członkowskich UE i kandydatów do tej organizacji. Mieli za zadanie znaleźć nie tylko podstawowe dane takie jak położenie geograficzne, stolica, liczba ludności itp., ale także poszukać informacji np. o systemie kształcenia w danym kraju, najważniejszych zabytkach, ciekawych postaciach związanych z danym krajem, strojach narodowych itp. Zebrane informacje zostaną opracowane przez uczniów w postaci strony WWW i umieszczone na szkolnym serwerze.