25 kwietnia klasa II "d" z wychowawczynią p. Grażyną Wójcik uczestniczyła w wycieczce na Stare Miasto. Zwiedziliśmy Bazylikę Ojców Dominikanów i podziwialiśmy panoramę Lublina z Wieży Trynitarskiej. Byliśmy gośćmi w Domy Opieki Społecznej przy ul. Archidiakońskiej. Pani dyrektor M. Woźniacka opowiedziała dzieciom ciekawą historię tej placówki. Wycieczka dostarczyła dzieciom wielu wrażeń.