29 listopada obchodziliśmy Święto Szkoły. Z tej okazji uczniowie nie mieli tradycyjnych lekcji. Spotkali się wraz z wychowawcami w wyznaczonych salach. Na początku uczestnicy warsztatów SU przeprowadzili w swoich klasach lekcję poświęconą prawom i obowiązkom ucznia oraz prawom dziecka. Później rozmawiano ta temat Unii Europejskiej oraz o systemie kształcenia w różnych krajach Europy. Uczniowie klas IV odwiedzili bibliotekę, gdzie mieli okazję obejrzeć archiwalne i nowoczesne kroniki szkoły. Dla klas VI przygotowano turniej wiedzy o Lublinie. Natomiast klasy V spotkały się z p. Grażyna Nazarewicz - Rzecznikiem Praw Ucznia w Lublinie. Uczniowie klasy V "c" pełnili honorową wartę koło sztandaru szkoły i portretu patronki szkoły - Królowej Jadwigi. W tym dniu uroczyście został otwarty Klub Europejski.