25 XI o godz. 915 rozpoczęły się warsztaty SU poświęcone prawom dziecka oraz prawom i obowiązkom ucznia. Na zajęcia zostały zaproszone 2-osobowe delegacje z klas IV-VI. Dzieci pracowały w grupach. Pierwszym zadaniem było narysowanie na dużym arkuszu papieru postaci, nadanie jej imienia i określenie, czego ta postać lubi, a czego nie. Na tej podstawie, przy pomocy p. Agnieszki Korczyk dzieci określały swoje prawa. Później Rzecznicy Praw Ucznia zapoznali swoich kolegów z prawami i obowiązkami ucznia zawartymi w naszym Statucie Szkoły. Na koniec każdy uczestnik warsztatów rozwiązywał krzyżówkę, której hasła związane były z tematyką spotkania. Dzieci bardzo uważnie śledziły przebieg warsztatów, ponieważ w dniu Święta Szkoły będą musiały taką lekcję przeprowadzić w swoich klasach. W związku z tym każda klasa dostała zestaw potrzebnych materiałów, łącznie ze scenariuszem zajęć.