20.09.2002 r. o godz.1700 odbyło się spotkanie tych uczniów klas V i VI, którzy chcieli tworzyć Samorząd Uczniowski. Zgłosiło się 40 osób. Spośród nich wyłoniono 13 osób - kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego. W drodze tajnego głosowania przewodniczącą SU została Joanna Todorowska z kl. VI "c", a jej zastępcą Zuzanna Korczyk z kl. VI "a". Uczniowie klas piątych wybrali swoich zastępców: Michała Mozgawę kl. V "b" i Marię Korczyk kl. V "c". Pozostali kandydaci wybierali sobie sekcje, którymi będą przewodniczyć. 

opiekuńczo-charytatywna Krystian Gagoś kl. VI d
samopomocy koleżeńskiej Anna Hrynkiewicz kl. VI b
dekoracyjno-plastyczna Katarzyna Wróbel kl. VI c
redakcyjna Ewa Dudek kl. VI d
kulturalno-oświatowa Aleksandra Sumorek kl. VI a
ekologiczna Anita Grądek kl. VI d
porządkowa Kamil Prusak kl. VI c

Wybrano także Rzeczników Praw Ucznia: Weronikę Siatkowską kl. VI "a" i Krzysztofa Kubejko kl. VI "c" oraz protokolantów SU: Kasię Sagan i Magdę Popławską z kl. VI "c". Nowo wybrany Samorząd ma mnóstwo pomysłów i jest pełen zapału do pracy.

Opiekunami SU zostały: p. Agnieszka Korczyk, p. Aneta Młynarczyk i p. Iwona Sumorek.