4 grudnia 2002 odbyła się akcja charytatywna "Dziewczynka z zapałkami". Przeprowadziła ją p. Marzena Dziuba, wychowawczyni klasy I "c". Zebraną kwotę 256 zł przekazano na potrzeby dzieci mieszkające w Domu Dziecka w Łabuniach.