19 września odbył się pierwszy apel SU w obecnym roku szkolnym. Uczniowie mieli okazję poznać swoje nowe władze, czyli zarząd SU. Wysłuchali planów SU na I semestr oraz pierwszych wniosków z akcji ważenia tornistrów. Następnie przewodniczący sekcji porządkowej Michał Mozgawa przypomniał o regulaminie zachowania się na przerwach. Olga Gębka zaproponowała uczniom klas IV-VI udział w dyskotece z okazji Dnia Chłopaka. Na koniec p. dyr. Jerzy Piskor powiedział o bezpieczeństwie w szkole i poza nią oraz przestrzegł uczniów przed wchodzeniem na teren budowy.