Samorząd Uczniowski zorganizował apel podsumowujący jego pracę w I semestrze. W dniu 9.02.04 o godz. 1000 lub 1300 zebrali się na sali gimnastycznej uczniowie klas I-III. Apel prowadziła przewodnicząca SU Monika Szymańska z VI "c" oraz członkowie Zarządu: Olga Gębka, Maria Korczyk, Kasia Ostojewska, Kasia Wójcik, Magda Wiącek. Przewodniczący poszczególnych sekcji zdali sprawozdanie ze swojej działalności oraz przedstawili plany na następny semestr. Przypomnieli też o regulaminie zachowania się na przerwach i zadaniach sekcji porządkowej. Na koniec głos zabrał pan dyr. Jerzy Piskor, który przekazał pamiątkowe dyplomy i podziękowania od Prezydenta Miasta zwycięzcom ogólnopolskiego konkursu "Folklor mojego regionu". Na sali gościli przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego: p. Małgorzata Kostecka i p. Ewa Wrotkowska.