Z okazji Święta Szkoły p. Urszula Mitrus zorganizowała spotkanie uczniów klasy II b z p. Danutą Stomą, pracownikiem Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzieci zapoznały się z legendami dotyczącymi patronki naszej szkoły - Królowej Jadwigi. Spotkaniu towarzyszyła wystawka pięknych książek poświęconych życiu i działalności Królowej Jadwigi.