W dniu 23.03.2004 r. w klasach IV, V i VI zostały przeprowadzone lekcje języka angielskiego, których celem było przybliżenie lub przypomnienie słownictwa związanego z wiosną (klasy V i VI) oraz z angielskimi nazwami państw europejskich (klasy IV). Wszyscy nauczyciele języka angielskiego pracowali według przygotowanych wcześniej 2 scenariuszy zajęć, jeden - dla poziomu klasy IV i drugi - dla poziomu klasy V i VI. W klasach czwartych uczniowie chętnie porównywali polskie i angielskie nazwy krajów i stolic europejskich, mogąc dodatkowo wykazać się wiedzą zdobytą m.in. na lekcjach przyrody. Przygotowany tekst na temat krajów Unii Europejskiej - obecnych i przyszłych jej członków - był dla uczniów dość trudny. Mimo tego, udało im się wyszukać w nim podstawowe informacje (np. kolor flagi europejskiej, ilość gwiazdek znajdujących się na fladze, ilość państw będących już członkami UE). W klasach piątych i szóstych przeprowadzono lekcje według planu, w którym można wyróżnić dwie zasadnicze części - część pierwsza to praca z piosenką i część druga to praca twórcza uczniów. Piosenka zawsze wyzwala w uczniach radość, pozytywne emocje, ciekawość i aktywność. Piosenka Louisa Armstronga „What a Wonderful World” została dobrze przyjęta przez uczniów (niektórzy nawet ją śpiewali!), a ćwiczenia do niej dobrane były chętnie wykonywane (przede wszystkim rozszyfrowanie pisma lustrzanego i wstawanie „na swoje miejsce” podczas słuchania). Druga cześć lekcji poświęcona była pracy twórczej uczniów, którzy pracując w grupach układali krótkie wierszyki i rymowanki związane z wiosną. Efekty pracy uczniów zaprezentowane są w formie plakatów w sali 28.