Z inicjatywy p. Moniki Adamczyk i p. Anny Szych w dniu 26.01.04 dzieci z klasy II "a" gościły w Filii nr 6 Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. Tematem spotkania był obchodzony kilka dni wcześniej Dzień Babci. Pani bibliotekarka zapoznała dzieci z najpiękniejszymi wierszami polskich poetów i książkami o babci. Spotkanie było twórcze i ciekawe, ponieważ dzieci przyniosły ze sobą prace plastyczne i literackie wykonane wcześniej w szkole, których bohaterką była babcia. Uczniowie opowiadali o swoich babciach, prezentowali portrety i recytowali wiersze swojego autorstwa.