Konkurs matematyczny "Czar par" odbył się 17 kwietnia 2004 r. w Gimnazjum nr 18. Wzięło w nim udział ok. 150 uczniów lubelskich szkół podstawowych. Zespół uczniów z klasy VI "c" - Agata Krawiec i Grzegorz Kowalski zajęli zaszczytne III miejsce. Opiekunem drużyna była p. Aniela Sęk - Rybołowicz.