W roku szkolnym 2003/2004 wzięliśmy po raz drugi udział w II edycji imprezy edukacyjnej „Lubelskie dyktando” organizowanej przez Gimnazjum nr 10 w Lublinie. Ma ona charakter dwuetapowego konkursu. Cel, jaki przyświecał przedsięwzięciu to przede wszystkim podnoszenie sprawności ortograficznej młodzieży, zachęcanie do pogłębiania wiedzy na temat miasta i regionu oraz promocja osiągnięć edukacyjnych lubelskich szkół. Honorowy patronat nad konkursem objął pan Andrzej Pruszkowski – Prezydent Miasta Lublina.

Nauczyciele języka polskiego naszej szkoły wyłonili spośród uczniów klas IV – VI „klasowych mistrzów ortografii”. Byli to:

 

IV a – Dominika Buze,

IV b – Magdalena Golan,

IV c – Artur Martyka,

IV d – Ada Chudzik,

V a – Agata Starownik,

V b – Ewa Hatała,

V c – Aleksandra Wojdaszka,

V d – Magdalena Zentak,

V e – Monika Pacek,

V f – Marcelina Skomorowska,

VI a – Agnieszka Korybska,

VI b – Piotr Chodor,

VI c - Agata Krawiec,

VI d – Joanna Zajączkowska.

 

Eliminacje szkolne odbyły się 2 kwietnia 2004 roku o godz. 8.00 w sali nr 23. Uczestnicy mieli za zadanie bezbłędnie napisać dyktando. Uporali się z tym w ciągu 45 minut. Tekst dyktanda oscylował wokół historii Lublina. Oto on:

 

Na imię miała Honorata. Przeprowadziła się z innego miasta i zamieszkała w starej części Lublina, w domu z czerwoną dachówką. Nie zachwycało jej nowe miejsce zamieszkania. Mama przynosiła do domu po kilka książek i albumów naraz. Cudownym zbiegiem okoliczności każdego ranka jedna z nich leżała na biurku. Nazwy w tytułach: Zamek, Kaplica Królewska, Wieża Trynitarska czy Trybunał Koronny brzmiały obco i nie zachęcały do lektury. Kojarzyły się tylko ze szkołą. Pewnego popołudnia dziewczyna usiadła w fotelu i od niechcenia sięgnęła po książkę. Rozpoczęła lekturę: „Brama Krakowska liczy sobie ponad sześćset lat”. Tak zaczęła się przygoda z historią. Ambicją Honoraty stało się zdobywanie informacji Starym Mieście. Rzetelnie studiowała mapy i przewodniki. Szczególnie polubiła Bramę Krakowską. Potrafiła rozpoznać etapy jej tworzenia. Wprawnym okiem znawcy, dostrzegała, gdzie zaczynały się kolejne etapy budowy z XV i XVI wieku. Znalazła informacje o wielkim pożarze, który strawił całe miasto w 1515 roku. Ucierpiała w nim także brama. Dziewczynka, jak prawdziwy badacz dotarła do opisu pożogi, który zachował się w starej wójtowskiej księdze. Wyobrażała sobie, jak wyglądało życie wokół bramy w XVII wieku, gdy była ona zastawiona handlowymi budami, kramami. Ze zdumieniem odkryła, że w XIX wieku brama oddawała usługi miastu jako czatownia dla straży ogniowej. Dzisiaj z balkonu Bramy Krakowskiej wygrywa się hejnał lubelski, którego udokumentowana historia sięga 1653 roku. Honorata słyszy go codziennie w swoim nowym domu.

 

Zespół przeprowadzający eliminacje szkolne w składzie:

·        Przewodnicząca – p. Małgorzata Nowosad

·        Sekretarz – p. Aneta Misztal

·        Członek – p. Iwona Chomicka

stwierdził, że odbyły się zgodnie z regulaminem konkursu. Po sprawdzeniu wszystkich prac komisja do drugiego etapu zakwalifikowała Agnieszkę Korybską z klasy VI a. Nasz „szkolny mistrz ortografii” jest uczennicą p. Małgorzaty Nowosad. Agnieszka skonfrontuje swoje umiejętności z reprezentantami innych szkół oraz przedstawicielami władz miasta, lubelskich mediów, polityki i biznesu. Będzie reprezentowała naszą szkołę w Wielkim Finale Konkursu, który jest częścią obchodów Dni Lublina. Gratulujemy, życzymy jej sukcesów i ... „połamania pióra”.