Dnia 13 października odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły, emerytowani pedagodzy, Komitet Rodzicielski, delegacje uczniów i rodzice. Zaproszeni goście z zainteresowaniem obejrzeli koncert poetycko-muzyczny przygotowany przez uczniów z teatru szklonego "Echo" i chór pod kierunkiem p. Moniki Adamczyk i p. Tomasza Misztala. Część artystyczna trwała godzinę, w czasie której dzieci recytowały humorystyczne wiersze o nauczycielach, śpiewały wesołe piosenki i grały na instrumentach muzycznych. Uczniowie słowem i piosenką podziękowały swoim nauczycielom za trud wychowawczy. Koncert zakończył się występem zespołu tańca towarzyskiego "Zamek". Drugą częścią spotkania była uroczysta Rada Pedagogiczna.

    Od nowa