W listopadzie w portalu internetowym EDUSEEK został ogłoszony konkurs "Folklor mojego regionu". Konkurs zorganizowany był przez Program Interkl@sa przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Konkurs, o charakterze ogólnopolskim, skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowskie serwisy miały prezentować folklor regionu, w którym znajduje się szkoła ze szczególnym uwzględnieniem opisu ludowej twórczości artystycznej - czyli muzyki (pieśni i przyśpiewki, tańce, stroje regionalne), literatury (baśnie, podania ludowe, przysłowia), sztuki i zdobnictwa (typowe budynki, skanseny, przedmioty codziennego użytku), a także zwyczajów ludowych. Zebrane materiały miały być ilustrowane zdjęciami i rysunkami. Każda praca musiała zostać przygotowana w minimum dwóch wersjach językowych.  Uczniowie klasy VI "c" w składzie: Agata Krawiec, Katarzyna Karska, Piotr Opieka, Piotr Dziadosz, Michał Saj, Wojciech Mazur i Krzysztof Wrotkowski pod opieką nauczycielki informatyki p. Iwony Sumorek postanowili wziąć w nim udział. Po dwóch miesiącach intensywnej pracy powstała strona internetowa "Folklor Lubelszczyzny".

16 stycznia 2004r. w warszawskim Liceum im. S. Batorego odbyła się uroczystość zakończenia konkursu "Folklor mojego regionu" oraz wręczenia nagród laureatom. Do konkursu zgłosiło się 71 zespołów szkolnych, jednak wiele szkół nie sprostało wymaganiom. Ostatecznie 49 szkół zdołało przygotować prace konkursowe (w tym: 11 szkół podstawowych, 20 gimnazjów i 18 szkół ponadgimnazjalnych).
Jury, pod przewodnictwem senator Grażyny Staniszewskiej, oceniając prace konkursowe zwracało uwagę na pomysłowe przedstawienie zebranych wiadomości, zastosowanie technik interaktywnych, dbałość o poprawność językową, a także na sposób opisania materiałów źródłowych wykorzystywanych w pracy konkursowej. Od strony technicznej jurorzy punktowali czytelność i estetykę pracy - ilustracje, kolorystykę, łatwość dotarcia do dalszych informacji, a także szybkość ładowania i poprawność wyświetlania przygotowanych stron.
Sponsorami konkursu było Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, firma MKS Sp. z o. o. producent oprogramowania antywirusowego oraz Wydawnictwo Universitas. Dodatkową nagroda to publikacja uczniowskich serwisów internetowych na platformie Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa (w portalu Eduseek).

Praca konkursowa wykonana przez zespół uczniów naszej szkoły zajęła I miejsce w kategorii szkół podstawowych. W nagrodę otrzymaliśmy kamerę internetową, oprogramowanie antywirusowe, dyplomy i pamiątkową książkę.

    Od nowa