Pierwszy Dzień Wiosny 2004 roku był dla klas czwartych okazją do zabawy ortograficznej, językowej i sportowej w myśl zasady „z zabawy - nauka". Jest to już V edycja interdyscyplinarnego konkursu, który pierwotnie nosił tytuł „Gżegżółki przewrót w przód”. W świetle przemian politycznych w Europie i w przeddzień wejścia Polski do Unii Europejskiej zaistniała potrzeba uatrakcyjnienia formy turnieju i wprowadzenia nowych treści. Kultywując szkolną tradycję obchodzenia Pierwszego Dnia Wiosny w niekonwencjonalnej formie, tym razem naszą „gżegżółkę” wysłaliśmy do Europy. W związku z tym całkowicie została zmieniona formuła turnieju. Ułożono nowe konkurencje z języka polskiego dodając jednocześnie zadania z języka angielskiego. Z wcześniejszego konkursu pozostała tylko idea połączenia sportu z zabawą językiem. W zawodach uczestniczyli wszyscy uczniowie klas czwartych, przewidziano bowiem zadania dla drużyn oraz dla kibiców. Ośmioosobowe klasowe zespoły rywalizowały ze sobą bardzo zaciekle, rozwiązując równocześnie zadania z ortografii, języka angielskiego i wykonując ćwiczenia sprawnościowe. Pozostali uczniowie włączyli się do zabawy poprzez aktywne kibicowanie. Każda klasa utożsamiła się z innym członkiem Unii Europejskiej. Dzieci przygotowały ciekawe hasła, wierszyki, slogany reklamujące potrzebę znajomości zasad poprawnej pisowni, języka angielskiego i zachęcające do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zaprezentowały transparenty, wspólne elementy stroju w barwach wybranego państwa europejskiego oraz okrzyki dopingujące własną drużynę. Zabawa przebiegała w bardzo głośnej, wesołej i sportowej atmosferze. Choć przewidziano w regulaminie punkty karne, żadna drużyna ich nie otrzymała, ponieważ wszyscy przestrzegali zasad „fair play”. Wychowawcy klas „ściskali kciuki”, skrupulatnie sprawdzali prace swoich podopiecznych i liczyli punkty. Nad całością czuwała pani wicedyrektor Maria Laskowska, pełniąca funkcję przewodniczącej jury, a swoją obecnością zaszczycił nas pan dyrektor Jerzy Piskor. Organizatorki, a zarazem prowadzące konkurs – Agnieszka Korczyk, Małgorzata Nowosad i Elżbieta Perkowska-Gawlik stawiały drużyny przed coraz nowymi wyzwaniami i koordynowały sprawny przebieg zawodów. Pomagali im asystenci – uczniowie klasy VI c. Całość uwieńczyły drobne nagrody rzeczowe, dyplomy dla klas oraz oceny celujące z języka polskiego i angielskiego dla członków zwycięskiej drużyny.

Wygrała klasa IV d zdobywając 44 punkty, drugie miejsce zajęła klasa IV a uzyskując 40 punktów, trzecie miejsce klasa IV c – 35 punktów, czwarte zaś klasa IV b – 28 punktów.

Mamy nadzieję, że dzięki naszemu turniejowi uczniowie będą baczniej zwracać uwagę na ortografię ojczystego języka i z większym zapałem zaczną uczyć się języka angielskiego oraz czynnie uprawiać sport. Wszystkim życzymy dalszych sukcesów i gratulujemy dotychczasowych osiągnięć!