W dniach 30.04 i 13.05 na korytarzu szkolnym działał Punkt Informacji Europejskiej, gdzie p. Renata Zawadzka wystawiła broszury dla przychodzących do szkoły rodziców. Zawierały one informacje dotyczące norm unijnych, programów pomocowych, roli samorządów i regionów UE, równości kobiet i mężczyzn w prawodawstwie UE, opieki zdrowotnej, współpracy policyjnej i sądowej, handlu przygranicznym itp. W rozprowadzaniu broszur pomagały dzieci ze świetlicy.

    Od nowa