W dniach 11 i 18 maja odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową. Wzięło w nim udział 94 uczniów z klas IV, 5 z klas V i 3 z klas VI. Na boisku szkolnym został przygotowany tor przeszkód i miasteczko ruchu drogowego. Nad sprawnym przebiegiem egzaminu czuwali policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie p. Marlena Dudkiewicz-Kot i p. Bernard Mierzwa. Zwracali oni baczną uwagę na jazdę dzieci, a przede wszystkim na prawidłową sygnalizację zamiaru wykonania manewru, upewniania się, czy jest on bezpieczny. Wszyscy uczniowie uzyskali kartę rowerową. Za przygotowanie dzieci z zakresu wychowania komunikacyjnego odpowiadała p. Iwona Sumorek. Nad przebiegiem egzaminu praktycznego czuwali także nauczyciele w-f: p. Agnieszka Korczyk i p. Karol Wiśniewski.