W roku szkolnym 2003/2004 w akcji zbiórki tonerów i kartridży wzięli udział:

p. Iwona Sumorek
Andrzej i Piotr Chodor VI b
Mateusz Bronikowski III b
Ada Pospiszyl III a
świetlica
biblioteka
sekretariat
Ewa Paszkiewicz VI b
Dominika Rudzka III e
Artur Węgrzyn VI b
p. Grażyna Ożga
Magdalena Stępień III a
Agnieszka Krzyżak IV d

Zbiórkę prowadzono od 2000 roku i ogółem zebrano 9543 zł.