1 kwietnia 2004 r. kolejny rocznik szóstoklasistów zmierzył się z testem kompetencji. W całej Polsce uczniowie pisali zewnętrzny sprawdzian swojej wiedzy i umiejętności nabytych przez sześć lat nauki w szkole podstawowej. W tym roku myśl przewodnia testu osnuta była wokół chleba. Uczniowie mieli do rozwiązania 20 zadań zamkniętych w formie testu i 5 zadań otwartych (wypowiedzi pisemne i zadania z matematyki). Według wstępnych sondaży szóstoklasiści uważali test za dosyć trudny, szczególnie jeśli chodzi o matematykę. Wyniki zostaną najpierw opublikowane w Internecie na stronie OKE w Krakowie (każdy uczeń będzie mógł je sprawdzić po wpisaniu indywidualnego kodu). Według najnowszych informacji dane zostaną udostępnione 17.05.04 o godz. 900.