Uczniowie klas IV mieli okazję do sprawdzenie swoich umiejętności wykorzystywania narzędzi programu graficznego biorąc udział w konkursie "Moje Boże Narodzenie". W I etapie tego konkursu brali udział wszyscy uczniowie, ponieważ odbywał się on na lekcjach informatyki. Do II etapu przeszło 24 prace wybrane przez uczniów w drodze głosowania na specjalnie przygotowanych do tego kartach. Przy wyborze najciekawszych prac należało posłużyć się następującymi kryteriami: czy praca jest na temat, czy została ukończona, czy pomysł jest oryginalny, staranność wykonania, kolorystyka, używania różnorodnych narzędzi, wstawiania napisów, wykazanie się umiejętnościami np. kopiowania, obrotów.

Wyniki głosowania uczniów (I etap):

Sergiusz Wójcik kl. IVa

Agnieszka Skorek kl. IVa

Konrad Słowek kla. IVa

Paweł Machulski kl. IVa

Katarzyna Malinowska kl. IVa

Agnieszka Pawłowska kl. IVa

Urszula Grudzień kl. IVb

Magdalena Golan kl. IV b

Paulina Bołtuć kl. IVb

Magdalena Sagan kl. IVb

Ewelina Szwendrowska kl. IVb

Aneta Warenica kl. IVb

Anna Szczotka kl. IVc

Agnieszka Mycek kl. IVc

Aleksander Domański kl. IVc

Dagmara Piszcz kl. IVc

Paweł Szczukiewicz kl. IVc

Adrianna Andrzejewska kl. IVc

Mateusz Olszewski kl. IVd

Patrycja Sosnowska kl. IVd

Katarzyna Szewczyk kl. IVd

Barbara Kusz kl. IVd

Ada Chudzik kl. IVd

Agnieszka Krzyżak kl. IVd