Pani Renata Zawadzka pilotowała w październiku i listopadzie 2003 r. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Alkohol-nie" zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Wzięło w nim udział 27 uczniów z klas VI. Na lekcjach plastyki pod kierunkiem p. Marianny Szerement uczniowie wykonywali prace różnymi technikami. Rozdanie nagród nastąpiło 4.02.2004 r. w Filii nr 8. Nagrody-upominki i podziękowania otrzymali następujący uczniowie:

Adam Szymanek VI b

Krzysztof Wrotkowski VI c

Dawid Leśniak VI d

Piotr Opieka VI c

Jarosław Ozóg VI d

Kamil Pioś VI c

Katarzyna Ostojewska VI a

Katarzyna Królikowska VI b

Agata Krawiec VI c

Weronika Mycek VI a

    Od nowa