Pod koniec marca zakończyły się wewnątrzszkolne rozgrywki klas VI w mini piłce koszykowej dziewcząt i chłopców. Rozegrano łącznie 24 mecze z udziałem ok. 80 uczniów. Mecze odbywały się w lutym i marcu, zawodnicy spotykali się cztery razy w tygodniu.

Wyniki końcowe:

Chłopcy

Dziewczęta

I miejsce VI a I miejsce VI d
II miejsce VI c II miejsce VI c
III miejsce VI d III miejsce VI a
IV miejsce VI b IV miejsce VI b
opiekun: p. K. Wiśniewski opiekun: p. A. Korczyk