W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie odnieśli sukcesy w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Szkolny etap konkursu matematycznego odbył się 13.01.2004. Do II etapu zakwalifikowało się 5 uczniów: Agata Krawiec, Piotr Opieka, Piotr Dziadosz z VI "c", Artur Węgrzyn z VI "b" i Sławek Warda z VI "a". Odbył się on w SP 25 w dniu 10.02.2004. Do trzeciego etapu zakwalifikowali się: Piotr Dziadosz i Piotr Opieka. 30 marca w SP 38 miał miejsce finał na szczeblu wojewódzkim, a laureatem został Piotr Dziadosz z VI "c".

Agata Starownik V "a"

konkurs humanistyczny

p. Aneta Misztal. p. B. Siejko

Piotr Dziadosz VI "c"

konkurs matematyczny

p. A. Sęk-Rybołowicz

Gratulujemy uczniom i nauczycielom!