Z okazji obchodzonego Dnia Wiosny w Europie w bibliotece zorganizowano wystawę literatury europejskiej i lekcję europejską. Pani Renata Zawadzka przedstawiła uczniom cele i założenia Punktu Informacji Europejskiej w bibliotece. Następnie z prezentacji multimedialnej uczniowie mogli dowiedzieć się o państwach członkowskich i kandydujących, symbolach unijnych i historii UE. Przygotowane były także eurozagadki. Zaproszony przedstawiciel z regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie opowiedział między innymi o życiu rówieśników w Europie. Spotkaniu towarzyszyły słowa papieża Jana Pawła II "Młodzi ludzie mogą i muszą brać udział w budowie nowej Europy wnoszą wkład swych aspiracji i ideałów, nauki i pracy, twórczości i wielkodusznego oddania".

    Od nowa