15.10.03 o godz. 1200 w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu "List do Ojca Świętego Jana Pawła II w XXV-lecie pontyfikatu". Na uroczystość zaproszeni zostali , oprócz laureatów i ich opiekunów, goście z Kurii Biskupiej, Kuratorium Oświaty, Urzędu Miejskiego w Lublinie oraz członkowie Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Lublinie. Po części oficjalnej i ogłoszeniu wyników odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 16 i naszej Szkoły Podstawowej nr 21. Między innymi czytane były fragmenty nagrodzonych listów, w tym laureata naszej szkoły - Krzysztofa Wrotkowskiego. Następnie rozdano dyplomy i nagrody. Laureatami z naszej szkoły, zdobywcami II miejsca zostali Bożena i Krzysztof Wrotkowscy. Pod koniec uroczystości wszyscy złożyli podpisy pod listem do Ojca Świętego napisanym przez organizatorów z okazji 25-lecia pontyfikatu. List będzie wręczony z papieżowi Janowi Pawłowi II przez reprezentantów Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Lublinie. Uroczystość była bardzo piękna i wzruszająca. Konkurs w naszej szkole rozpropagowała p. Urszula Mitrus.